Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt, beschermd en vertrouwelijk behandeld. BlueFinch is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, worden ze niet gemeld aan de Raad voor de Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2020.

Vastleggen en verwerken van gegevens

We bewaren en gebruiken alleen die persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of die duidelijk aan ons zijn verstrekt bij openbaarmaking. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie de contactgegevens onderaan dit document. Wij slaan persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Denk hierbij aan data voor facturatie.

Reactie op vacatures

Wanneer u reageert op een vacature en persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze alleen gebruiken en bewaren zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de invulling van de openstaande vacature. Hierna kunnen we de gegevens nog 6 maanden bewaren in het geval er een soortgelijke vacature wordt afgegeven.

E-mail, nieuwsbrief en andere wijzigingen

Als u een contact-, verzoek- of registratieformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, wordt de informatie die u ons stuurt bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail vereist is voor de volledige reactie en afhandeling ervan. Daarnaast bieden wij gepersonaliseerde e-mails en nieuwsbrieven waarmee wij onze klanten, relaties en andere geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor informatie met betrekking tot eerdere verzoeken en wordt daarom als relevant beschouwd. Elke nieuwsbrief/e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ons abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Webbezoeken

Algemene bezoekgegevens worden bewaard op de website. Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de bezochte pagina’s. Alle bezoekgegevens zijn echter geanonimiseerd, zodat we nooit kunnen achterhalen vanaf welk IP-adres onze website is bezocht, d.w.z. wie de bezoeker was. Hiermee voldoen wij aan de laatste AVG-wetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen over toegang tot en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden gericht aan office@bluefinch.com