Gemeente ‘s-Hertogenbosch ontsluit data op veilige en pragmatische manier met nieuwe Managed File Transfer-oplossing

Data speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dat vraagt om verschillende maatregelen om hiermee om te gaan, gegevens te verwerken en op te slaan, maar zeker ook te beschermen. Managed File Transfer (MFT) is de oplossing voor een veilige overdracht van gevoelige en grote bestanden en inkomende en uitgaande bestandsuitwisseling. Door het versleutelen, automatiseren en veilig verzenden van gegevens met de nieuwe MFT-oplossing, voldoet de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbeveiliging én wordt er met de beschikbare data bestaande dienstverlening geoptimaliseerd. 

By Jaimie van de Braak

Ongeschikte Managed File Transfer software 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft als doel om data vanuit verschillende systemen en applicaties te verzamelen, te bewerken en aan te bieden aan haar business intelligence (BI-)omgeving. “We willen ervoor zorgen dat de data in onze systemen niet alleen wordt gebruikt voor onze primaire processen en applicaties, maar ook om datagedreven te werken”, vertelt Paddy Verberne, Adviseur Change Management bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. “We hebben als gemeente steeds meer data tot onze beschikking, waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Want daar gaat het om: dat de burgers en bedrijven, onze klanten, waar voor hun geld krijgen.” 

De file transfer software waarvan de gemeente gebruikmaakte, was verouderd en voldeed niet meer aan de wensen en eisen voor data-uitwisseling. Vervolgens werd de API-omgeving hiervoor gebruikt, omdat die de koppeling tussen de systemen en de BI-oplossing Cognos Analytics verzorgt. Alleen de API-omgeving werd te veel belast door de uitwisseling van grote datafiles. “Onze API-omgeving is niet ingericht voor file transfers”, vertelt Verberne. “De uitwisseling van data duurt dan veel te lang en we hanteren daar andere beveiligingsstandaarden voor. Bovendien wilden we af van point-in-time data, want dat betekent terugkijken. We willen realtime inzichten, zodat we op actuele data kunnen sturen. De nood was hoog: projecten liepen spaak, omdat er data nodig was die we op geen enkele fatsoenlijke manier konden ontsluiten. Dus we moesten op zoek naar nieuwe file transfer software die de bestaande systemen zou ontlasten.”  

Oplossing: GoAnywhere MFT via BlueFinch  

Verberne: “Uiteindelijk willen we naar een omgeving toe waar we met slimme technieken en algoritmes data kunnen aanbieden. Maar we wilden nu al vooruit. Via de integratielaag kunnen we synchroon en asynchroon data uitwisselen, bijvoorbeeld met andere gemeenten. We misten nog een goede oplossing om alle data binnen te halen.” 

“We hebben een shortlist opgesteld met daarin drie MFT-oplossingen die zowel functioneel als technisch het beste pasten bij de systemen en applicaties die we al hadden”, gaat Verberne verder. “En natuurlijk aansloot bij ons beveiligingsbeleid. Een van die drie oplossingen was GoAnywhere MFT en zo kwamen we terecht bij BlueFinch, de Nederlandse partner van GoAnywhere. We zijn toen met hen een Proof of Concept (PoC) gestart, waaruit voor ons duidelijk werd dat de software voldeed aan al onze wensen en eisen. Het is een volwassen product met een gateway component voor een veilige verbinding met elk platform en de mogelijkheid voor file transfers volgens het Zero Trust-principe. Bovendien waren de eerste contacten met BlueFinch erg prettig. Uiteindelijk zijn we dan ook verdergegaan met GoAnywhere MFT.”  

In no-time live met nieuwe MFT-oplossing 

Een van de grote voordelen van GoAnywhere MFT is het gemak van de implementatie. “Eigenlijk was het saai”, lacht Verberne. “Alle functionele en technische wensen en eisen hadden we al uitgezocht en toen hebben we samen met de specialisten van BlueFinch gekeken naar de inrichting van GoAnywhere MFT. Na de PoC hebben we samen met twee engineers van BlueFinch de acceptatie- en productieomgeving binnen een dag opgezet. Het resultaat: een pragmatische oplossing om data te ontsluiten, die voldeed aan onze eisen op het gebeid van beheersbaarheid, continuïteit en veiligheid. Na livegang zijn we dan ook de MFT-oplossing direct gaan gebruiken om onze projecten weer op weg te helpen.”

Welke resultaten zijn behaald?  

Verberne: “Voor ons is GoAnywhere MFT een wapen in ons arsenaal voor alle dataverzoeken binnen de organisatie. Het lukt ons nu om gegevens te ontsluiten en te delen op een uniforme wijze volgens onze beleidsregels. Onze mensen die zich met business intelligence bezighouden, kunnen weer op een goede manier gebruikmaken van alle beschikbare data en daarmee de processen en producten die we hebben, verbeteren. Want uiteindelijk doen we het als gemeente allemaal voor onze klanten: de burgers en bedrijven van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Zij hebben geen keuze en zijn verplicht bij ons bepaalde producten en diensten af te nemen. Dan hebben ze ook recht op de beste dienstverlening en onze nieuwe MFT-oplossing helpt ons daarbij.” 

De waarde van een MFT-oplossing in Common Ground 

Gemeenten werken gezamenlijk aan een moderne manier, inclusief technologie, voor het uitwisselen van gegevens: Common Ground. Een goede MFT-oplossing kan daarbij zeker ondersteunen. “Veel data bevindt zich nog in silo’s en behoort tot specifieke processen”, licht Verberne toe. “Maar die koppeling tussen data, processen en applicaties wil je veel losser vormgeven dan nu het geval is, zodat je gegevens gemakkelijker onderling kunt delen. Daar zal altijd een voorziening zoals MFT voor nodig zijn. We verschuiven naar open standaarden, goede databeveiliging, authenticatie en autorisatie om op een andere, flexibelere manier met onze data om te gaan. Maar op dat gebied hebben we als gemeenten en leveranciers nog wel wat stappen te zetten.” 

BlueFinch als kundige ICT-partner 

“We leven in een wereld waarin zakendoen steeds meer transactiegericht is”, vertelt Verberne. “Maar bij de aanschaf van een softwareoplossing, wat vaak een complex proces is, ga ik toch liever voor een duurzame relatie met de leverancier. En dat gevoel ervaren we in onze samenwerking met BlueFinch. Is er een probleem? Dan hebben we samen een probleem. BlueFinch is wat dat betreft een kundige ICT-partner. De lijnen zijn kort en de specialisten denken niet alleen technisch, maar ook organisatorisch met ons mee. Zo zijn we in no-time tot ons doel gekomen: een moderne oplossing voor Managed File Transfer, waarmee we veilig data kunnen ontsluiten.” 

Geinteresseerd in meer informatie? Stuur een bericht naar sales@bluefinch.com voor een afspraak om onze oplossing te bekijken.